دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸        
     

جنوب و شرق آسيا
سياست انرژي پاندولي چين در واردات نفت از ايران در هفت ماه نخست سال 2012 سياست انرژي پاندولي چين در واردات نفت از ايران  در هفت ماه نخست سال 2012
مولف(ان): محمدصادق جوكار

واردات نفت خام چين از ايران در ماه ژوئيه 8/29درصد به نسبت زمان مشابه سال قبل كاهش يافت و به 93/1 ميليون تن معادل 456342بشكه در روز كاهش يافت. ميزان واردات اين كشور از ايران در ماه مي 22/2 ميليون تن بوده است

دیپلماسی انرژی برای امنیت انرژی: مطالعه موردی کشور هند دیپلماسی انرژی برای امنیت انرژی: مطالعه موردی کشور هند
مولف(ان): پژوهشکده اقتصاد انرژی - گروه اقتصاد سیاسی بین الملل

رشد اقتصادی هر کشور در جهان برای حرکت به جلو نیازمند انرژی است. به موازات افزایش جمعیت جهانی و نرخ رشد صنعتی شدن جوامع میزان نیاز به انرژی نیز افزایش می یابد. در این راستا دولتها سعی می کنند در اولویت اول به اکتشاف و تولید منابع داخلی خود برای تامین نیازهای انرژی اقدام نمایند برای تسریع ....

استتراتژی و رویکردهای دیپلماسی انرژی ژاپن: امنیت انرژی این کشور بعد از زلزله 11 مارس 2011 استتراتژی و رویکردهای دیپلماسی انرژی ژاپن: امنیت انرژی این کشور بعد از زلزله 11 مارس 2011
مولف(ان): پژوهشکده اقتصاد انرژی - گروه اقتصاد سیاسی بین الملل

بهره گیری از تجارب و رویه ها ی تدوین دیپلماسی انرژی کشورهای موفق از یکسو . الهام بخشی محتوای موارد شمول دیپلماسی انرژی آنها هدف این مقاله است که سعی کرده با بررسی موردی دیپلماسی انرژی ژاپن به آندست یابد.

<< قبلي صفحه ۱ از ۱ بعدي >>

Copyright © 2011  - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
 


Powered By A.S. Nemati