یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷        
     

مجامع بين المللي
ارزيابي گزارش «بحران در مدل کنونی کسب و کار شرکتهای نفتی بینالمللی»: فرصتهایی برای شرکتهای ملی نفت کشورهای نفت خیز ارزيابي گزارش «بحران در مدل کنونی کسب و کار شرکتهای نفتی بینالمللی»: فرصتهایی برای شرکتهای ملی نفت کشورهای نفت خیز
مولف(ان): محمد صادق جوكار

«چشمانداز فعاليت تجاري شركتهاي بزرگ بينالمللي نفتي – نظير بيپي، شورون، اكسونموبيل و توتال- در ابهام قرار دارد. آنچه مدل كسبوكاري كه اين شركتها را در قرن بيستم سرپا نگه ميداشت، ديگر براي اين هدف كارآمد نبوده و اين شركتها با انتخاب گزینه های مدیریت کاهش تدریجی فعالیت از طریق کوچک کردن خود و یا با خطر فروپاشی سریع با تلاش در تداوم شیوه کسب و کار فعلی روبرو بشوند.» اين گزاره مهمترين نكته پژوهشي گزارش از موسسه چاتمهاووس به قلم پل استيونس در مورد مدل فعاليتهاي شركتهاي بينالمللي نفتي است كه در اين گزارش مورد ارزيابي قرار ميگيرد. ظاهراً اینگونه بیان می شود که مهمترین مشکلات شرکتهای بزرگ نفتی بر 2 موضوع الف) کاهش قیمت نفت و ب) تعهد روزافزون جهانی در برخورد با موضوع تغییرات اقلیم متمرکز می باشد. اما اگر عمیق تر بیندیشیم، عامل اصلی معضلات شرکتهای بینالمللی نفت مرتبط با 2 موضوع فوق نیست که بر روی آن کنترلی ندارند. فقط مشکلات اصلی آنها به دلیل کاهش قیمت و برجسته شدن موضوعات تغییر اقلیم، به نسبت گذشته عمیق تر و گسترده تر شده اند. در حقیقت، حتی پیش از تقویت تعهد دولتها به موضوعات کنترل کربن و تغییرات اقلیم و کاهش شدید قیمت نیز این شرکتها دارای بحران عمیقی بودند. مشکل اصلی شرکتهای بزرگ بینالمللی در«ناکارآمدی مدل کسب و کار گذشته آنها» میباشد. مدل کسب و کار گذشته آنها در حقیقت از بین رفته و نمیتواند در شرایط کنونی بازار بینالمللی انرژی همانند گذشته کارآمد باشد. نشست كارشناسي جمعي مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي در ابتدا تلاش كرده است تا پایههای سهگانه بنیادین مدل گذشته کسب و کار شرکت های بزرگ بینالمللی مندرج در گزارش را بیان کرده و سپس با نشان دادن بحران در هر یک از این پایهها، مشکلات اصلی شرکته های بزرگ بینالمللی نشان داده شود.

تحليل شاخص PRIX : پيشبيني اثرگزاري ريسك سياسي بر صادرات نفت كشورهاي صادركننده نفت در سه ماهه سوم 2016 تحليل شاخص  PRIX : پيشبيني اثرگزاري ريسك سياسي بر صادرات نفت كشورهاي صادركننده نفت در سه ماهه سوم 2016
مولف(ان): محمد صادق جوكار

هدف از ايجاد و ارزيابي شاخص PRIX، پيشبيني تحولات سياسي در 20 كشور عمده صادركننده نفت از حيث اثرگذاري بر صادرات نفت اين كشورها در سه ماه آينده است. بيترديد، صادرات اين كشورها، نقش مهمي بر قيمت نفت داشته و هرساله اين شاخص در ابتداي هر فصل بر اساس نظرات صاحبنظران مسائل كشوري صادركنندگان نفت به صورت منظم، تدوين و روزآمد مي شود.
دامنه ارزيابي شاخص PRIX از صفر تا صد بوده كه هرچه شاخص يك كشور به سمت صفر متمايل باشد به معني اثرگذاري تحولات سياسي بر «كاهش صادرات نفت» آن كشور بوده و بر عكس هرچه عدد شاخص PRIX كشوري به سمت 100 متمايل باشد، به منزله اثرگذاري تحولات سياسي بر «افزايش صادرات نفت» آن كشور مي باشد. در ارزيابي شاخص PRIX سه ماهه سوم سال 2016 از نظرات 265 كارشناس تحولات كشوري صادركنندگان نفت بهرهگرفته شده است.

سناريوهاي رفتارهاي احتمالي ‌اوپك و عربستان‌ و گزينه‌هاي ج.ا.ايران سناريوهاي رفتارهاي احتمالي ‌اوپك و عربستان‌ و گزينه‌هاي ج.ا.ايران
مولف(ان): محمد صادق جوكار

این گزارش از سه بخش الف)سناریوهای رفتاری پیش روی اوپک ب)تحلیل رفتار و سناریوی رفتاری عربستان سعودی در اوپک و نهایتا پ) ترسیم گزینه بهینه رفتاری ایران در اوپک تشکیل شده است.

چشم‌انداز بازار انرژي در سال ٢٠١٥ چشم‌انداز بازار انرژي در سال ٢٠١٥
مولف(ان): محمد صادق جوكار

تداوم رشد عرضه نفت‌خام در ايالات‌متحده و ضعيف بودن تقاضاي جهاني آن, سبب تداوم فشار بر قيمت جهاني نفت‌خام در سال ٢٠١٥ خواهد شد. در اين روند، هرچند شركت‌هاي نفتي درحال ارزيابي قيمت‌ نفت در بلند‌مدت براي تجديد نظر در سرمايه‌گزاري‌هاي آتي خود مي‌باشند اما اين امر تأثير قابل‌توجهي بر تراز عرضه و تقاضا در سال آينده نخواهد داشت. اعضاي قدرتمند‌تر اوپك درحال پذيرش قيمت‌هاي پايين‌تر از ١٠٠ دلار مي‌باشند و همه اين موارد بيانگر اين است كه در سال ٢٠١٥ شاهد پايين‌ترين سطح قيمت از سال ٢٠١٠ خواهيم بود. با كاهش تقاضا، رقابت براي سهم بازار بين اوپك و غير‌اوپك و ميان اعضاي اوپك تشديد خواهد شد. كاهش اخير در قيمت‌هاي رسمي فروش توليد‌كنندگان خاورميانه‌اي نفت‌خام نظير عربستان به آسيا, نشان مي‌دهد كه فقدان انسجام در اوپك چه ميزان فقدان مي‌تواند آسيب‌زا باشد.

گزارش ميان دوره اي IEA در مورد گاز طبيعي؛ چالش ها و فرصت هاي ايران گزارش ميان دوره اي IEA در مورد گاز طبيعي؛ چالش ها و فرصت هاي ايران
مولف(ان): محمد صادق جوكار

گزارش جديد ميان‌دوره‌اي آژانس بين‌المللي (IEA) انرژي از وضعيت عرضه، تقاضا و تجارت بين‌المللي گازطبيعي تا سال ٢٠١٩, بازتاب دهنده تحولاتي است كه مي‌تواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر امنيت انرژي ايران (تقاضا، مصرف و سهم از بازار بين‌المللي گاز) تاثير بگذارد. تحليل دقيق اين تحولات براي نهادهاي تصميم‌گير در تدوين راهبردها(Strategy) و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي (Policy) انرژي ايران ضروري است. در اين گزارش به اختصار تلاش مي‌شود تا با تعمق در برآوردهاي اين نهاد بين‌المللي، به تحليل راهبردي تحولات بين‌المللي حوزه گاز از منظر امنيت انرژي ايران پرداخته شود.

تحليل راهبردي بيانيه سوئيس از منظر اثرگذاري بر صنعت نفت و گاز ايران تحليل راهبردي بيانيه سوئيس از منظر اثرگذاري بر صنعت نفت و گاز ايران
مولف(ان): محمد صادق جوكار

بيانيه سوئيس (لوزان) در مورد توافقات ايران و 1+5 كه به تعبير فني‌تر فراتر از بيانيه مطبوعاتي بوده و مشتمل بر توافق بر عوامل اصلي مي‌باشد، به رغم ابهاماتي كه در برخي از موارد كليدي آن نظير «فرايندي بودن لغو يا تعليق و يا لغو يكجاي تحريم‌ها» وجود دارد، داراي اثراتي بر صنعت‌نفت ايران در كوتاه، ميان و بلندمدت خواهد بود. در اين گزارش تلاش شده كه اين اثرات در پرتو وضعيت ابهام‌آميز نگاه «پروسه‌اي و يا پروژه‌اي» به لغو و يا تعليق تحريم‌هاي اقتصادي ايران, بررسي و نيز مواردي كه ضرورتاً بايد در فرآيند تصميم‌گيري در مورد توافق نهايي به آن توجه شود, مورد توجه قرار گيرد.

بهبود قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني طي هفته منتهي به 28 ژوئن 2013 بهبود قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني طي هفته منتهي به 28 ژوئن 2013
مولف(ان): غلامعلي رحيمي

بهاي نفت خام در بازار آمريكا (بورس نيويورك) طي هفته گذشته (21 ژوئن الي 28 ژوئن 2013) از يك روند افزايشي همراه با نوسان برخوردار بوده و ابتدا از حدود 93.69 دلار در هر بشكه تا بيش از 97.05 دلار در هر بشکه در تاريخ 27 ژوئن افزايش يافت، ولي مجددا تا سطح 96.56 دلار در هر بشکه کاهش يافت. قيمت نفت خام برنت درياي شمال نيز در بازار بورس لندن(ICE) براي تحويل در ماه اوت 2013، از يك روند افزايشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود 100.91 دلار در هر بشكه در تاريخ 21 ژوئن 2013 تا بيش از 102.16 دلار در هر بشكه در تاريخ 28 ژوئن افزايش يافت. بر اساس آمار دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، قيمت سبد نفتي اوپك طي دوره 21 ژوئن الي 27 ژوئن 2013، از يك روند افزايشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود 99.82 دلار در هر بشكه تا بيش از 100.37 دلار در هر بشكه افزايش يافت.

<< قبلي صفحه ۱ از ۲ بعدي >>

Copyright © 2011  - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
 


Powered By A.S. Nemati