دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷        
     

مصاحبه ها
ژئوپليتيك گاز شيل در اروپا: جنگ سرد جديد با روسيه ژئوپليتيك گاز شيل در اروپا: جنگ سرد جديد با روسيه
مولف(ان): محمدصادق جوكار

دكتر آوريز تاكر معاون موسسه انرژي در دانشگاه تگزاس بوده و مطالعات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با انرژي در ارپاي مركزي و شرقي داشته است. وي اخيرا با نگارش مقاله اي در روزنامه واشنگتن پست بيان كرده كه روسيه به گسترش نگراني هاي زيست محيطي ناشي از توسعه گاز شيل در اروپا به منظور عدم توسعه آن و سلطه بر بازار انرژي اين قاره دامن مي زند.. در ايم مصاحبه ....

<< قبلي صفحه ۱ از ۱ بعدي >>

Copyright © 2011  - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
 


Powered By A.S. Nemati