دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷        
     

موسسه مطالعات بين المللي انرژي موسسه مطالعات بين المللي انرژي

جمهوري اسلامي ايران كشوري است كه سابقه اي صد ساله در صحنه صنعت نفت و انرژي، در سطح بين المللي و داخلي دارد. در عين حال، اين صنعت جايگاه ويژه و مهمي در اقتصاد ايران به خود اختصاص داده است.صنعت نفت مجموعه وسيعي از فعاليت ها است كه براي بهينه سازي نقش آن در پيشبرد اهداف كشور به تحقيقات روزآمد داخلي و بين المللي نياز مي باشد، پاسخ گويي به اين نياز فلسفه وجودي موسسه مطالعات بين المللي انرژي را تشكيل مي دهد. اين موسسه با تشكيل گروه هاي پژوهشي، مطالعات كاربردي و برنامه ريزي شده را در دستور كار خود قرار داده است و از توان داخلي صنعت، امكانات موجود در كشور و دست آوردهاي بين المللي در اين زمينه بهره مي برد.
موسسه مطالعات بين المللي انرژي در سال 1370 تاسيس و در سال 1375 موفق به اخذ مجوز پژوهشكده مطالعات بين المللي انرژي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گرديد. اين موسسه به وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران وابسته است. موسسه مطالعات بين المللي انرژي به عنوان يك مركز تحقيقاتي و اتاق فكر از زمان تاسيس تاكنون، توانسته است به جايگاه مناسب خود در سطح بين المللي و داخلي دست پيدا كند.

وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران

چشم انداز آينده اقتصاد جهان، نشانگر افزايش قابل توجه تقاضاي انرژي و نقش مسلط نفت و گاز درمجموعه آن است. پيش بيني هاي به عمل آمده نشان ميدهد كه تقاضاي نفت طي 20 سال آينده، بيش از 2 برابر 20 سال گذشته افزايش پيدا خواهدكرد و گاز طبيعي به عنوان سوخت منتخب قرن حاضر از بيشترين رشد درمجموعه اقلام سبد انرژي برخوردار خواهد شد.
در اين بين ايران با دارا بودن بيش از 151ميليارد بشكه ذخاير نفتي قابل استحصال و33 تريليون مترمكعب ذخاير گازي، از نظر مجموع ذخاير هيدروكربوري جايگاه ممتازي را در بين ديگر كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است.
به دليل همين موقعيت خاص ايران در عرصه بين الملل، اجراي الگوي مناسب توسعه اقتصادي كشور بر مبناي نفت از مدتي قبل آغاز شده است و تا به جايي پيش رفته كه هم اكنون بحث تدوين استراتژي انرژي به يكي از اولويت هاي وزارت نفت تبديل شده است.
تمركز فعاليت هاي اجرايي دولت در ميدان هاي نفتي و گازي در حالي صورت مي گيرد كه برخي از آنها با كشورهاي همسايه همچون عراق، كويت، عربستان، قطر، امارات و عمان مشترك است.

اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده آمريكا اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده آمريكا

اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده(EIA) به جمع آوري، تحليل و انتشار مستقل و بيطرفانه اطلاعات انرژي به منظور ارتقاء تصميم گيري دقيق، توسعه بازارهاي كارآمد، ارتقاء درك عمومي از انرژي و ارتباط متقابل آن با اقتصاد و محيط زيست مي پردازد. (بخش درباره ما)

موسسه مطالعات انرژي آكسفورد موسسه مطالعات انرژي آكسفورد

اين نهاد متشكل از متخصصين بين رشته اي در زمينه هاي اقتصاد، سياست و جامعه شناسي انرژي است. مطالعه روابط بين المللي بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان، توسعه اقتصادي توليد كنندگان، جنبه هاي ژئوپليتيكي و محيط زيستي حوره انرژي نيز از ديگر حوزه هاي مورد توجه اين نهاد مي باشد. به طور اختصار حوزه هاي مورد مطالعه اين نهاد عبارتند از:

 • مطالعات منطقه اي و كشوري
 • انرژي هسته اي و الكتريسيته
 • انرژي و محيط زيست
 • سياست هاي انرژي
 • اقتصاد انرژي
 • نفت
 • گاز
 • انرژيهاي تجديد پذير

موسسه سياست انرژي كانادا موسسه سياست انرژي كانادا

تمركز اين موسسه بر استراتژي انرژي و ارائه رهنمودهاي سياستگذارانه به تصمصم گيران دولت بر اساس رويكرد واقع بينانه است:

 • تدوين استراتژي تعاملاتي انرژي كانادا بخصوص با ايالات متحده
 • ارائه ايده هايي براي امنيت انرژي جهاني، كاهش كربن، سرمايه گذاري جهاني ، انرژيهاي جايگرين و ...

مركز راهبرد انرژي روسيه مركز راهبرد انرژي روسيه

اين مركز بر روي تحقيقات بلند مدت در زمينه توليد و مصرف، صادرات و بازارهاي انرژي كشور روسيه و كشورهاي مهم جهاني متمركز بوده و بيشتر تحقيقات بلندمدت آن با همكاري وزارت انرژي فدراسيون روسيه انجام گرفته است. مهمترين اقدامات اين مركز عبارتند از:

 • تدوين چشم انداز روسيه و جهان: با تمركز بر گاز طبيعي تا 2035
 • استراتژي انرژي روسيه تا 2030

موسسه مطالعات بين المللي چين(وزارت امور خارجه) موسسه مطالعات بين المللي چين(وزارت امور خارجه)

نكته: مطالعات راهبردي و بين المللي انرژي در چين در حوزه وزارت دفاع و امور خارجه استاين موسسه در حقيقت تينك تنك وزارت امور خارجه چين بوده و حوزه هاي گسترده اي را مورد مطالعه قرار مي دهد. در سال 1956 تشكيل شده و با نام « موسسعه روابط بين الملل» تا سال 1988 ادامه فعاليت داده و از اين سال به نام جديد تغيير يافته است.
تحقيقات اين موسسه عمداتا ً بر محور موضوعات استراتژيك ميان و بلند مدت متمركز بوده كه با سياست بين المللي و اقتصاد جهاني مرتبط است. اين مركز داراي دپارتمانهاي استراتژي جهاني، استراتژي انرژي چين، مطالعات امنيتي و همگرايي، اقتصاد جهاني، و ... مي باشد. مهمترين پژوهش هاي اين نهاد در حوزه هاي زير است:

 • چشم انداز جهاني سياست انرژي
 • سياست انرژي: مطالعات موردي كشوري
 • شركت هاي حوزه انرژي: چالشهاي استراتژيك

Copyright © 2011  - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
 


Powered By A.S. Nemati